Sərgi bölmələri

 1. BANKÇILIQ VƏ İNVESTİSİYALAR
   
   
 2. BANKÇILIQ VƏ İNVESTİSİYALAR
 3. BOYA, LAK VƏ BUNA BƏNZƏR ÖRTÜKLƏRIN, MƏTBƏƏ BOYALARININ VƏ MASTIKALARININ ISTEHSALI
   
   
  • Digər qruplara daxil edilməyən sair fərdi xidmətlərin göstərilməsi
  • Saxlama və anbarlara yığma
 4. BOYA, LAK VƏ BUNA BƏNZƏR ÖRTÜKLƏRIN, MƏTBƏƏ BOYALARININ VƏ MASTIKALARININ ISTEHSALI
 5. EKOLOGİYA
   
   
 6. EKOLOGİYA
 7. ENERGETİKA
   
   
 8. ENERGETİKA
 9. İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI
   
   
 10. İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI
 11. İNŞAAT
   
   
  • Daxili və çöl reklam məhsullarının istehsalı və quraşdırılması
  • İnteryer dizayn elementlərinin istehsalı və quraşdırılması
  • İşıqlandırma - kabel
 12. İNŞAAT
 13. KƏND TƏSƏRRÜFATI
   
   
 14. KƏND TƏSƏRRÜFATI
 15. KİMYƏVİ MƏHSULLARIN TOPDAN SATIŞI
   
   
  • Anilin, mətbəə boyasi və boyayici maddələrin topdan satışı
  • Malların saxlanması və anbarlara yığılması üzrə fəaliyyət
  • Saxlama və anbarlara yığma
 16. KİMYƏVİ MƏHSULLARIN TOPDAN SATIŞI
 17. MƏDƏNÇİLİK
   
   
 18. MƏDƏNÇİLİK
 19. MÜXTƏLİF
   
   
 20. MÜXTƏLİF
 21. NƏQLİYYAT
   
   
 22. NƏQLİYYAT
 23. QİDA SƏNAYESİ
   
   
 24. QİDA SƏNAYESİ
 25. SAĞLAMLIQ
   
   
 26. SAĞLAMLIQ
 27. SUVENİR MƏHSULLARI VƏ POLİQRAFİYA
   
   
  • Biznes aksessuarlar
  • Dekor məhsulları
  • Eksklüziv hədiyyələr
 28. SUVENİR MƏHSULLARI VƏ POLİQRAFİYA
 29. TƏHLÜKƏSİZLİK
   
   
  • Yanğın Xəbərdarlıq və Təhlükəsizlik Sistemləri
 30. TƏHLÜKƏSİZLİK
 31. TƏHSİL
   
   
 32. TƏHSİL
 33. TURİZM VƏ MƏDƏNİ İRS
   
   
 34. TURİZM VƏ MƏDƏNİ İRS
 35. YOL TİKİNTİSİ VƏ İNFASTRUKTURU
   
   
 36. YOL TİKİNTİSİ VƏ İNFASTRUKTURU

SƏRGİYƏ QALIB:

GÜN

SAAT

DƏQ

SAN